Lancering Oostbrieven 2.0

Oostbrieven, zo heet de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Amsterdam-Oost en dat is dan weer het samenwerkingsverband tussen de Muiderkerk, de Elthetokerk en de Binnenwaai – Kerk op IJburg.

Oostbrieven was tot nu toe de bundeling van  de drie afzonderlijke nieuwsbrieven van elk van de kernen,  plus een gemeenschappelijke voorkant. Het had de vorm van een A5-boekje en kon ook op die manier worden gedrukt, al lazen verreweg de meeste abonnees de digitale PDF-versie, die in een e-mail als bijlage werd verstuurd.

Vanaf nu is Oostbrieven (we handhaven de naam) een echte digitale nieuwsbrief, verzonden met het systeem MailChimp, dat heel veel door not-profit-organisaties wordt gebruikt. Deze vorm biedt veel meer ruimte dan de beperkte A5-pagina per kern in het oude systeem. In beginsel is er geen grens aan de grootte van de nieuwsbrief, maar de redatie wil de inhoud wel compact houden.

We zijn trouwens als redactie een stap verder gegaan. De nieuwe Oostbrieven is een kleurrijk digitaal magazine geworden met veel illustraties en veel doorklikpunten voor als je als lezer meer wilt weten. Er is steeds één openingsartikel, gevolgd door enkele uitgelichte berichten.

Dan volgt het rooster met de vieringen en direct daarop aandacht voor de inhoud van (bijzondere) kerkdiensten. We streven ernaar om die toelichting bij de vieringen voor alle drie de kernen beschikbaar te krijgen, niet alleen voor de Binnenwaai, waar dat al gebruikelijk was.

Verderop staat de agenda van de komende week of weken. Net als bij de uitgelichte artikelen bovenaan zijn deze niet meer gerangschikt naar kern, maar uitsluitend op datum. Wel is steeds met het logo van de kern aangegeven waar en onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit plaatsvindt.

De agenda wordt gevolgd door een “En verder…” sectie. Daarin staan per kern oproepen voor vrijwilligers, aandacht voor collectes en voedselbank, en andere niet datum-gerichte mededelingen.

Het onderste deel van de digitale nieuwsbrief (de voettekst of footer) toont enige wettelijk vereiste informatie, zoals de reden waarom u de nieuwsbrief krijgt toegezonden. Verder staan daar ook de links naar de mogelijkheid tot uitschrijven van de verzendlijst en naar de mogelijkheid tot inzien en wijzigen van de opgeslagen informatie.

We slaan trouwens slechts minimale informatie op: naam (en zelfs die is niet verplicht) en e-mailadres, met daarnaast de mogelijkheid om aan te geven van welke kern u eventueel ook andere publicaties wilt ontvangen. Dat kan dan gaan om informatie die niet op het volgende nummer kan wachten (ernstige gebeurtenissen in de gemeente), of zaken als (financiële) jaarverslagen.

Kopij kunt u blijven sturen naar de huidige redactieleden.

De redactie wenst u veel leesplezier.