Liefde in tijden van Corona

Het zijn vreemde tijden. Een Pandemie. Vroeger dacht ik bij dat woord aan de pest die door Europa rondwaarde, of cholera, of aan bijbelse plagen waartegen de Egyptenaren machteloos waren. Iets dat niet goed voor te stellen was, maar dat als mogelijkheid alleen al schrik aan joeg en opluchting: gelukkig, zoiets maken wíj niet meer mee! En nu waart toch een nog geheimzinnig micro-organisme rond dat ons allen kan treffen. Het wachten is op een nieuwe Louis Pasteur die het juiste tegenmiddel uitvindt. En ondertussen moeten we het zien uit te houden, in vertrouwen op betere tijden. En misschien ook wel: benieuwd naar de kansen die deze crisis onze wereld ook biedt!
Maar wie door het instorten van de koersen of het verlies van een bedrijf ernstig getroffen wordt is er beroerder aan toe dan wie alleen maar thuis moet werken. Verdrietig is het als geplande feestjes of vakanties niet door kunnen gaan, maar erger is het als je getroffen bent en benauwd moet afwachten hoe het verder gaat. Wie in de zorg werkt moet waakzamer zijn dan een dominee die makkelijk praten heeft. De verpleegkundigen uit onze PKAO-gemeente wens ik hierbij extra veel sterkte en goede moed!
Van ons allen wordt door het RIVM en de overheid gevraagd de afgekondigde maatregelen in acht te nemen en persoonlijk grote verantwoordelijkheid te dragen om verspreiding te helpen voorkomen. De gemeente van Christus wordt gevraagd om begrip voor elkaars keuzes te hebben. Te bellen uit belangstelling met leden die kwetsbaar zijn en de deur niet uit gaan: ze worden niet vergeten. Misschien zijn hier of daar boodschappen nodig die de sterkeren onder ons kunnen brengen? Denk ook aan de mensen die niet zo direct op uw netvlies staan. En wie hulp nodig heeft: schroom niet met mij of anderen uit de gemeente contact op te nemen. Ook nu zijn we zoveel mogelijk solidair met elkaar!
Onze diensten gaan intussen gewoon door. Honderd mensen op zondagochtend zijn in elk geval tot aan Pinksteren niet te verwachten. Soms is ‘klein’ een groot voordeel!

NB Bovenstaande zin is door de actualiteit achterhaald. De vieringen in de PKAO-kernen krijgen in elk geval voor 15 maart een soberder karakter of krijgen de vorm van een Open Kerk. Zie dit bericht.

Sterkte allemaal en hartelijke groet,
Ds Greteke de Vries

Hier staat een link naar de site van de PKA over de aanbevolen maatregelen in verband met het Coronavirus.