Museum-uitjes

wegens succes verlengd

Vorig seizoen zijn er een paar uitstapjes geweest en dit jaar staat er weer een aantal op het programma. Ieder betaalt de eigen ticket (denk aan stadspas, museumjaarkaart) maar dat mag geen belemmering zijn om mee te gaan. Aanmelden is noodzakelijk. Bij: ds Greteke de Vries.


Ons gemeente-zijn speelt zich af binnen een stad die bol staat van, kortweg, reflectie op het leven. De tijd dat de bijbel als zo ongeveer de enige serieus te nemen bron gold die richting geeft aan persoonlijk en gemeenschappelijk leven heeft misschien wel nooit bestaan maar is zeker nu verdwenen. Musea hebben voor het brede publiek de taak overgenomen van kerken. Het ernaar toe gaan kan hetzelfde met de bezoekers doen als het ervaren van een kerkdienst. We staan er stil bij de verhalen die er verteld worden over onszelf en onze (wereld)samenleving. We laten ons aanmoedigen om ons in te leven in wat en wie ons niet direct eigen is. We openen ons voor andere verbeeldingen van onze werkelijkheid. We wegen af wat we misschien moeten gaan doen of laten, etc. Musea voeden onze ziel, voegen toe aan onze kennis, spiegelen onszelf aan ‘het andere’, en ze verbinden ons met andere bezoekers.


Ikzelf ga graag naar musea. Om daar dat wat ik zie, hoor, meemaak in gesprek te brengen mijn primaire inspiratiebronnen: de bijbel en onze geloofsgemeenschap binnen het grote verband van de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Musea helpen me om voorbij mijn beperkte blik de bijbel te lezen, en om om te gaan met heel verschillende mensen en visies. En dat geldt voor meer mensen. Daarom wil ik ook in het nieuwe seizoen musea in de buurt opzoeken en wie met me mee wil is hierbij van harte uitgenodigd. We nemen de tijd om met elkaar onze reacties te bespreken. Beschouw het als een gesprekskring op locatie!


Dit wordt (D.V.) het programma. Steeds op de laatste donderdagmiddag van de maand. Per keer bepaalt u of u mee wilt.

  • 26/9 Amsterdam Museum, tentoonstelling WERELD-STAD
  • 31/10 Pop-up museum van het Tropenmuseum over ‘mijn ritueel’
  • 28/11 Hermitage met o.m. Outsider Art
  • 16/1 Grote Suriname Tentoonstelling
  • 27/2 Bijbels Museum met werk van Kees de Kort en iconen
  • 30/4 nog in te vullen
  • 28/5 nog in te vullen