Diaconaal Centrum

De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar, samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam bouwt de PKAO aan een diaconaal centrum in de Javastraat, op de locatie van de Elthetokerk. Vanuit dit centrum werken we aan vernieuwende projecten die buurtbewoners een steuntje in de rug bieden. Het diaconaal centrum is een gastvrije ontmoetingsplek en een expertisecentrum voor diaconaat in Amsterdam-Oost.