Over de Elthetokerk

De Elthetokerk is een open kerkgemeente, midden in de Indische buurt van Amsterdam. Een kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en sociale en culturele achtergrond: ras-Amsterdammers, studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten elkaar ontmoeten tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten, zoals de rommelmarkt en de buurtmaaltijd.

We vormen graag een gastvrije plek van ontmoeting voor mensen uit allerlei culturen, met als uitgangspunt het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle van de traditie te verliezen zoeken we naar vernieuwing om vandaag relevant kerk te zijn. Niet alleen op zondag, maar de hele week door.

Voorganger

Sinds oktober 2018 is Martijn van Laar de predikant van de Elthetokerk. Hij was hiervoor voorganger in de PKN Rotterdam Delfshaven.

Geschiedenis

De Elthetokerkgemeente in de Indische Buurt is deel van de Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, samen met de Muiderkerkgemeente en de Binnenwaai – Kerk op IJburg. De Elthetokerk is van oorsprong een Hervormde wijkgemeente. Vanaf 1913 kwam de gemeente samen in het wijkgebouw aan de Javastraat. Het kerkgebouw waarin men later kerkte, moest in 1992 worden afgestoten, waarna de kleine gemeente weer haar intrek nam in het gebouw aan de Javastraat. Het werkgebied van de gemeente is sindsdien uitgebreid met het Oostelijk Havengebied.

De gemeente van de Elthetokerk heeft zich jarenlang weten te handhaven. Ondanks verwachtingen dat de gemeente zou verdwijnen of opgaan in een andere kerkelijke gemeente leeft de gemeente nog volop: er is sprake van gestaag groeien, van verjonging, en nu zelfs een gerenoveerd wijkgebouw aan de Javastraat. Een hechte gemeenschap van eigenwijze survivors dus!

Renovatie

Het complex werd na de renovatie eind 2011 officieel geopend door toenmalig minister Liesbeth Spies (Wijken en Integratie en Binnenlandse zaken) en Jan Hoek, voormalig wethouder van stadsdeel Zeeburg (nu onderdeel van stadsdeel Oost). ‘In een tijd dat de ene na de andere kerk haar deuren sluit, is het vrij bijzonder dat er een kerk wordt geopend’, stelde minister Liesbeth Spies vast. ‘En dat niet in het gedeelte van Nederland dat bekend staat als de Biblebelt, maar in het wereldse en seculiere Amsterdam.’

Het Elthetocomplex is een uitstekend voorbeeld van hoe een kerk en haar leden anno 2018 met twee voeten middenin de samenleving kunnen staan. Niet alleen in religieus, maar ook in maatschappelijk opzicht. In een buurt met mensen van zo’n zestig verschillende nationaliteiten, kan de Elthetokerk met haar multifunctionele gebouw een samenbindende factor zijn voor iedereen die hier woont.

Leefgemeenschap

Ook de woningen boven het gebouw horen bij het Elthetocomplex. In deze woningen wonen leden van de leefgemeenschap: kerkleden die zich hebben gecommitteerd aan kerk en buurt. Zij maken deel uit van de kerk, en nemen deel aan veel activiteiten, zoals het avondgebed en de huiskameravond.