Kopij voor website en nieuwsbrief

Berichten voor deze website en / of voor de nieuwsbrief Oostbrieven stuur dan een mail naar kopij@protestantsekerkamsterdamoost.nl .

Als de inhoud vooral betrekking heeft op één van de afzonderlijke kernen stuur het bericht dan naar één van de redactieleden:

kopij@muiderkerk.nl voor de Muiderkerk
pr@elthetokerkamsterdam.nl voor de Eltheto
scriba@debinnenwaai.nl voor de Binnenwaai

Probeer voor de agendaberichten en de “en verder…”-berichten in de nieuwsbrief een maximum aan te houden van 120 woorden.

Voorstellen voor een artikel in het uitgelichte nieuws, als het even kan, vergezeld laten gaan van een bijpassende, rechtenvrije illustratie.

Artikelen voor de website hebben geen lengterestrictie, maar de redactie behoudt zich het recht voor een bijdrage in te korten. Ook bij web-kopij graag illustraties aanleveren.